Europa gebruikt Nederlands rekenmodel voor risicoschatting van pesticiden in voedsel

/Europa gebruikt Nederlands rekenmodel voor risicoschatting van pesticiden in voedsel

Europa gebruikt Nederlands rekenmodel voor risicoschatting van pesticiden in voedsel

De European Food Safety Authority (EFSA) gaat een Nederlands rekenmodel gebruiken waarmee cumulatieve blootstelling aan pesticiden in ons voedsel berekend kan worden. Zo kunnen we risico’s in kaart brengen die consumenten mogelijk lopen door blootstelling aan meerdere resten van pesticiden in voedsel. Het programma Monte Carlo Risk Assessment (MCRA) is een onafhankelijk onderzoeksinstrument van de Nederlandse overheid, en wordt ontwikkeld door Wageningen University & Research, afdeling Biometris voor en in nauwe samenwerking met het RIVM.
2018-04-20T09:47:00+00:00