Vissersvloot voor eerst sinds jaren gegroeid; meer vissersschepen in eigendom van grotere bedrijven

/Vissersvloot voor eerst sinds jaren gegroeid; meer vissersschepen in eigendom van grotere bedrijven

Vissersvloot voor eerst sinds jaren gegroeid; meer vissersschepen in eigendom van grotere bedrijven

Voor de Nederlandse visserijsector is 2017 economisch gezien een goed jaar. Het nettoresultaat van de kottervisserij is ten opzichte van het topjaar 2016 iets gedaald: van 81 miljoen naar 73 miljoen euro. Dit komt door lagere vangsten in de kottersector in 2017. Na jarenlange verliezen of marginale winsten in de periode vanaf 2000 tot aan 2014, zijn in de periode daarna de nettoresultaten beduidend gestegen. Dit komt door een combinatie van lagere brandstofkosten, hogere visprijzen en de toepassing van de pulsvisserij. Voor sommige vissers kon het tij, na de jarenlange lage of negatieve resultaten, niet meer keren. Verschillende schepen zijn opgekocht door grotere (familie)bedrijven. Daarnaast is de vloot voor het eerst sinds 2010 in aantal toegenomen; er zijn zes extra schepen toegevoegd. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Wageningen Economic Research die vandaag worden gepresenteerd.
2018-04-20T12:00:00+00:00